Introduction to the reimbursement process as a part of the Polish health care system

Konrad Szurogajło (2019), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 1, Naukowe Wydawnictwo IVG

Assessment of a selected type of risk occurring in municipal waste incineration plants

Ewa Kubińska-Jabcoń, Mariusz Niekurzak (2019), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 1, Naukowe Wydawnictwo IVG

Główne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych /

The main problems of the functioning of family enterprises

Dorota Roszkowska-Hołysz, Anna Gąsiorek-Kowalewicz (2018), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 6, Naukowe Wydawnictwo IVG

Globalny świat, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i społeczeństwo sieci - zjawisko globalizacji i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w obliczu innowacji dysruptywnej i ich wpływu na człowieka /

Global world, international organizations and network society the phenomenon of globalization and international organizations facing disruptive innovation and its impact on human

Magda Stawska (2018), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 6, Naukowe Wydawnictwo IVG


Fiscal policy and price convergence in the European Union

Aneta Dzik-Walczak (2018), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 5, Naukowe Wydawnictwo IVG

Zakaz handlu w niedzielę w kontekście pokolenia Post-Millenialsów w Polsce /

Prohibition of trading on Sunday in the context of the post-Millenials generation in Poland

Mateusz Mierzejewski, Adam Chlebisz, Jakub Garncarz, Martyna Żak (2018), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 5, Naukowe Wydawnictwo IVG


Kapitał zagraniczny w mediach polskich i jego konsekwencje dla społeczeństwa polskiego

Grzegorz Kowalczyk (2018), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 4, Naukowe Wydawnictwo IVG

Człowiek jako podstawowy element kapitału kreatywnego przedsiębiorstw /

Man as a basic element of creative capital of enterprises

Katarzyna Szara (2018), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 2, Naukowe Wydawnictwo IVG

Preferencje w podatku od nieruchomości a stymulowanie lokalnej konkurencyjności podmiotów gospodarczych /

Preferences in real estate tax versus stimulation of local enterprise competiveness

Tomasz Wołowiec (2018), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 2, Naukowe Wydawnictwo IVG

The perspective of accountants as an occupation within the age of global changes - case of Economics Students’ attitude /

Perspektywa księgowych jako zawód w dobie globalnych zmian - przypadek postawy studentów ekonomii

Irmina Florek (2018), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 2, Naukowe Wydawnictwo IVG

Uwarunkowania społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu w administracji publicznej /

Conditions of social responsibility in public administration management​
Seweryn Cichoń (2017),
Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 6, Naukowe Wydawnictwo IVG

Serendypność jako „szczęśliwe” źródło innowacji

Sylwia Pangsy-Kania (2017), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 3, Naukowe Wydawnictwo IVG

Czasopisma techniczne Polskiej Akademii Nauk w bibliotekach akademickich w okresie rozwoju kolekcji Open Access - wybrane aspekty /

Technical journals of the Polish Academy of Sciences in academic libraries during the development of Open Access collections - selected aspects

Urszula Knop, Seweryn Cichoń (2017), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 5, Naukowe Wydawnictwo IVG

Nowa fala w zarządzaniu /

New wave in management

Edyta Kłapkowska (2016), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 4, Naukowe Wydawnictwo IVG

Zmiany w metodologii przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych /

Changes in the methodology for conducting and documenting internal audit units of the public finance sector

Katarzyna Sojka (2016), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 2, Naukowe Wydawnictwo IVG

Klimat inwestycyjny a bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Adriana Łempicka (2015), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 5, Naukowe Wydawnictwo IVG

Motywy i bariery podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Adriana Łempicka (2015), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 5, Naukowe Wydawnictwo IVG

Bankowość islamska-ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata?

Jacek Pera Jacek (2015), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 5, Naukowe Wydawnictwo IVG.
Praktyka szacowania czasów trwania czynności w projektach – przegląd technik statystycznych

Błażej Barchański (2015), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 1, Naukowe Wydawnictwo IVG

Monika Trojanowska (2015), Kapitał ludzki w organizacji, Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 1, Naukowe Wydawnictwo IVG.

Osiem zasad zarządzania jakością elementem doskonalącym przedsiębiorstwo – część I

Marta Dudek-Burlikowska (2014), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 5, Naukowe Wydawnictwo IVG
Przyszłość polskich przedsiębiorstw górniczych w kontekście wykorzystania węgla w krajowej i europejskiej energetyce

Jzabela Jonek-Kowalska (2014), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 4, Naukowe Wydawnictwo IVG
Stabilność makroekonomiczna i konkurencyjność krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) w okresie po-akcesyjnym na tle RFN

Marta Götz (2014), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 4, Naukowe Wydawnictwo IVG
Finansjalizacja i jej wpływ na sferę społeczną i gospodarczą

Martyna Ostrowska (2014), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 4, Naukowe Wydawnictwo IVG

System produkcyjny Toyoty jako przykład współczesnej metody zarządzania produkcją

Adriana Łempicka (2014), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 4, Naukowe Wydawnictwo IVG

Potrzeby nabywcze konsumentów na poziomie detalicznym w sektorze przemysłu mleczarskiego

Małgorzata Baryła-Paśnik, Wiesław Piekarski, Grzegorz Maj, Anna Piecak (2014), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 2, Naukowe Wydawnictwo IVG

Praca i bezrobocie w poglądach keynesistów

Martyna Ostrowska (2014), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 2, Naukowe Wydawnictwo IVG

Kanony budowy systemów motywacyjnych pracowników KOR /

Canons of building motivational systems for employees KOR

Radosław Wiśniewski (2014), Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, Nr 2, Naukowe Wydawnictwo IVG