Częstotliwość: 6 numerów/rok od 2012 do 2018 roku, od 2019 roku 2 numery na rok, w nowym formacie książki, w oprawie miękkiej, B-5 (170x240mm)


Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie to recenzowane czasopismo akademickie.

Czasopismo zostało założone w 2012 roku w Polsce.


Głównym celem Czasopisma jest publikować artykuły, które prezentują oryginalne prace badawcze, dyskusje naukowe i które będą miały długoterminowy wpływ na badania z Dziedzin Nauk Ekonomicznych.

Czasopismo publikuje również wybrane informacje gospodarcze, polityczne, biznesowe.


Publikowane są artykuły w języku polskim oraz niektóre artykuły w języku angielskim.

Profil Czasopismo „Ekonomia i Zarządzanie” Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie to recenzowane czasopismo akademickie, wydawane od 2012 roku jako dwumiesięcznik (6 numerów na 1 rok), a od 2019 roku dwa numery w nowym, większym książkowym formacie B-5 (2 numery na 1 rok).


Celem Czasopisma jest opublikować i promować artykuły, które prezentują oryginalne prace badawcze, dyskusje naukowe i które będą miały długoterminowy wpływ na badania z nauk ekonomicznych, a w tym ekonomii i zarządzania. Analityczne, interpretacyjne i empiryczne badania odnoszą się do wielu obszarów, w tym teorii monetarnej, polityki fiskalnej, ekonomii pracy, rozwoju mikro- i teorii makro-ekonomii, handlu międzynarodowego i finansów, organizacji przemysłowej i społecznej ekonomii, a także ku nowoczesnej ekonomii dobrobytu, organizacji i zarządzania, innowacji, gospodarki i administracji publicznej, turystyki i rekreacji, logistyki, towaroznawstwa, informatyki i ekonometrii.

Czasopismo publikuje również wybrane informacje gospodarcze, polityczne, biznesowe, jak również z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie to lektura dla wszystkich ekonomistów chcących nadążyć za nowym materiałem w nowych badaniach w dyscyplinie.


Czasopismo „Ekonomia i Zarządzanie” ISSN 2084-963X

www.eiz.groupivg.com

Wydawca: Naukowe Wydawnictwo IVG

www.wydawnictwoivg.pl

Miejsce: Szczecin

Cykl wydawniczy: od 2012 r. 6 numerów na rok, od 2019 roku dwa numery na rok Format: B-5 (druk)

Rodzaj: naukowe, recenzowane czasopismo akademickie

Forma: druk, elektroniczna (eprasa), E-artykuły (dostęp odpłatny), OPEN ACCESS (dostęp bezpłatny dla artykułów)

Tematyka: Ekonomia i Zarządzanie


INDEKSOWANIE CZASOPISMA


Czasopismo jest indeksowane w Bazach Naukowych:

EBSCO Publishing

BazEkon

BazHum

BazTech

Baza AGRO

Wirtualna Biblioteka Nauki ICM UW

ICI Journals Master List (Index Copernicus (IC)


Czasopismo jest indeksowane w bibliotekach:

Biblioteka Główna UE w Poznaniu,

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego,

Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej,

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego,

Biblioteka Jagiellońska,

Biblioteka Narodowa,

Biblioteka Politechniki Białostockiej,

Biblioteka SGH w Warszawie,

Biblioteka Śląska,

Biblioteka Uniwersytecka KUL,

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi,

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu,

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu,

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego,

Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego,

Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie,

Podkarpacka Szkoła Wyższa Im. Bł. Ks. Wł. Findysza w Jaśle,

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie