Redaktor Naukowy:

Prof. dr hab. Jerzy Olszewski prof. nadzw. UEP Uniwersytet Ekonomii w Poznaniu

Redaktor Naczelny: Mgr Aleksandra Fudali

Komitet Naukowy:

Prof. UG dr hab. Sylwia Pangsy-Kania Wydział Ekonomii Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Prof. UW dr hab. Grzegorz Karasiewicz Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. Bogusław Bembenek Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej Im. Ignacego Łukasiewicza

Recenzenci:

Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Zielonogórski

Prof. US dr hab. Joanna Wiśniewska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński

Prof. US dr hab. Krzysztof Janasz Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński

Prof. PRz dr hab.Marcin Jurgilewicz Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej Im. Ignacego Łukasiewicza

Wydawnictwa:

Naukowe Wydawnictwo IVG

Szczecin, Polska

www.wydawnictwoivg.pl

biuro@wydawnictwoivg.pl

Scientific Publishing House IVG LTD

Londyn, Wielka Brytania

www.publishinghouseivg.co.uk

e-mail: office@publishinghouseivg.co.uk